REFERENCE

SERVICES :
All Category

NUTRIC CHEMICAL - Saraburi Province

งานตรวจสอบเหล็กในพื้น ด้วยเครื่องStructureScan โรงงานยานูทริคเคมีคอล จ.สระบุรี โดยเครื่องStructureScan สามารถตรวจสอบพื้นคอนกรีตได้หนาถึง 50cm.

Update : 30 กันยายน 2559