SERVICE & SOLUTION

SCARIFYING / งานขูดลอกผิวคอนกรีต

งานขูดพื้น และผนังคอนกรีต ด้วยหัวขูดแบบScarify เพื่อไม่ให้มีผลกระทบถึงโครงสร้างรอบด้าน เหมาะกับงานรื้อถอนผนังกันดิน, งานขูดผิวคอนกรีตเดิมออก เพื่อทำพื้นใหม่ โดยไม่มีแรงสั้นสะเทือนให้โครงสร้างแตกร้าว