SERVICE & SOLUTION

FERROSCAN / งานเฟอโรสแกน

งานสแกนโครงสร้างด้วยเครื่องFerro Scan PS200 สามารถตรวจสอบตำแหน่งเหล็กได้ลึก 10-12 cm. เหมาะกับงานสแกนเพื่อติดตั้งแท่งเกลียวเหล็ก (Stud Bolt)