SERVICE & SOLUTION

ROBOT - CRUSHING / งานหนีบคอนกรีต

งานหนีบพื้น ผนัง และโครงสร้าง ด้วยหุ่นยนต์รื้อถอน (ROBOT) น้ำหนักเบา ไม่เกิน 2.0 ตัน สามารถขึ้นทำงานบนอาคารได้ หนีบคอนกรีตได้หนาถึง 50cm เหมาะกับงานรื้อถอนที่ไม่ต้องการให้มีเสียงรบกวน มีฝุ่นน้อย มีผลกระทบจากโครงสร้างรอบด้านน้อย เช่น งานปรับปรุงโครงสร้างโรงพยาบาล, ศูนย์การค้า, โรงเรียน, สถานที่ราชการ และสำนักงานทั่วไป