SERVICE & SOLUTION

ROBOT - BREAKING / งานสกัดคอนกรีต

งานสกัดโครงสร้าง หรือฐานเครื่องจักร ด้วยหุ่นยนต์รื้อถอน (ROBOT) น้ำหนัก 2.0 ตัน สามารถทำงานบนอาคารได้ เหมาะกับงานสกัด รื้อถอนโครงสร้างอาคาร และฐานเครื่องจักร เช่น โรงงาน และอาคารที่ปิดปรับปรุง