SERVICE & SOLUTION

FLOOR SAW / งานรถเดินตัด

งานตัดพื้นด้วยรถตัดถนน (Floor Saw หรือ Flat Saw หรือ Walk Behind Saw) สามารถตัดพื้นได้ลึกถึง 400mm. เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 48 แรงม้า เร็วกว่าการตัดโดยใช้เครื่องมือประเภทอื่น รถตัดสามารถเดินหน้าและถอยหลังได้ด้วยตัวเอง ควบคุมได้ง่าย ไม่มีฝุ่นจากการตัดเนื่องจากใช้น้ำเลี้ยงใบ ทำให้งานจบไวกว่าการทำงานโดยใช้เครื่องมือประเภทอื่น