SERVICE & SOLUTION

HAND SAW / งานตัดแฮนด์ซอร์

งานตัดพื้นหรือผนังด้วยแฮนด์ซอร์ สามารถตัดได้ลึกถึง 150 mm สะดวกรวดเร็วในการทำงาน เป็นเครื่องยนต์ 2จังหวะ ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการตัด ให้กำลังตัดสูง